Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải 2020

Điểm chuẩn 2020: Đại học Giao thông Vận tải năm 2020 lấy điểm trúng tuyển từ 16,05 đến 25, trong đó ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy cao nhất.

Điểm chuẩn cụ thể theo từng tổ hợp cùng các tiêu chí phụ như sau:

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải - 2
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải - 4
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải - 6
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải - 8
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải - 10
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải - 12
Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải - 14

So với năm 2019, điểm trúng tuyển vào Đại học Giao thông vận tải cao hơn hẳn. Mức cao nhất cao hơn năm ngoái tới 4 điểm.