Trường học

Ngành kỹ thuật công trình Xây Dựng, Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình

Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG KỸ THUẬT TRONG CÔNG TRÌNH  (Building Service Engineering) 1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra Với chương trình đào tạo tích hợp và cập nhật các kiến thức và công nghệ mới của lĩnh vực Cơ điện công trình và Kỹ thuật Môi trường, Kỹ sư Hệ thống …

Xem tiếp »