Điểm chuẩn ĐH Xây dựng 2020

Điểm chuẩn Năm 2020, Theo thông báo chiều 4/10 của Đại học Xây dựng, nhiều ngành như Kỹ thuật cơ khí, Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng… lấy điểm chuẩn 16, tức bằng mức điểm sàn. Ngành công nghệ thông tin của Đại học Xây dựng lấy điểm chuẩn cao nhất – 24,25, còn lại đa số 16-19 điểm.

Công nghệ thông tin cao nhất, kế đó là Khoa học Máy tính 23, Kiến trúc nội thất 22,5. Hai ngành cùng lấy 21,75 là Kiến trúc, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

Điểm chuẩn 2020 ĐH Xây dựng cụ thể của 23 ngành:

STT Ngành/ Nhóm ngành Điểm trúng tuyển
1 Khoa học máy tính 23
2 Công nghệ thông tin 24,25
3 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 16
4 Kỹ thuật cơ khí 16
5 Máy xây dựng 16
6 Cơ giới hóa xây dựng 16
7 Kỹ thuật cơ điện 16
8 Kỹ thuật vật liệu 16
9 Kỹ thuật Môi trường 16
10 Kiến trúc 21,75
11 Kiến trúc Nội thất 22,5
12 Kiến trúc công nghệ 20,75
13 Quy hoạch vùng và đô thị 16
14 Quy hoạch – Kiến trúc 16
15 Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 21,75
16 Hệ thống kỹ thuật trong công trình 19,75
17 Tin học xây dựng 19
18 Kỹ thuật xây dựng 16
19 Xây dựng cầu đường 16
20 Kỹ thuật nước – Môi trường nước 16
21 Kinh tế xây dựng 21,75
22 Kinh tế và quản lý đô thị 20
23 Kinh tế và quản lý bất động sản 19,5

Năm 2020, Đại học Xây dựng lấy hai mức điểm sàn 16 và 18 cho 23 ngành đào tạo. Một số ngành lấy điểm 18 gồm Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính, còn lại 16. Trường dựng tuyển 3.400 chỉ tiêu thuộc 23 ngành và chuyên ngành đào tạo, bằng với năm 2019.

Điểm trúng tuyển năm ngoái từ 15 đến 21,25, cao nhất là Công nghệ thông tin. Ngành Kỹ thuật xây dựng có điểm chuẩn cao thứ hai là 19,5. Điểm chuẩn thấp nhất là 15 ở các ngành Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật môi trường.

Thanh Hằng