Điểm chuẩn ĐH Tài nguyên môi trường 2020

Điểm chuẩn năm 2020, Đại học Tài nguyên và Môi trường lấy 15 là điểm chuẩn cho đa số ngành đào tạo. Tại trụ sở chính Hà Nội, Quản trị kinh doanh và Marketing là hai ngành có điểm trúng tuyển 21, cao nhất cả trường, kế đó là Quản trị khách sạn 20,5. Đây là ba ngành có điểm chuẩn trên 20.

Tại phân hiệu Thanh Hóa, cả 7 ngành đều có điểm chuẩn 15. Mức 15-16 cũng là điểm sàn của trường năm nay.

Điểm chuẩn cụ thể của 30 ngành:

Điểm chuẩn Đại học Công đoàn, Tài nguyên và Môi trường 2020 - 2

Năm nay, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội mở 5 ngành mới, gồm: Marketing – Truyền thông; Quản trị khách sạn; Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Sinh học ứng dụng. Trường dự kiến tuyển 3.970 chỉ tiêu ở 23 ngành, trong đó 50% sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, 50% xét học bạ.

Năm 2019, điểm trúng tuyển Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội từ 14 đến 15,5, trong đó, đa số ngành lấy mức 14.

Thanh Hằng