Điểm chuẩn ĐH Công đoàn 2020

Điểm chuẩn năm 2020, điểm chuẩn cao nhất của Đại học Công đoàn là ngành Luật – 23,25, còn Đại học Tài nguyên Môi trường là 21, ngành Quản trị kinh doanh và Marketing.

Điểm chuẩn Đại học Công đoàn 2020 dao động 14,5-23,25. Năm nay, ngành Luật có điểm trúng tuyển cao nhất, sau đó là Kế toán 22,85. Hai ngành này có điểm chuẩn dẫn đầu năm ngoái.

Bên cạnh các ngành có điểm chuẩn ở ngưỡng 22-23, Đại học Công đoàn có bốn ngành lấy 14,5 và 15 điểm, trong đó Quan hệ lao động, Bảo hộ lao oộng và Xã hội học thấp nhất.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành của trường:

STT Ngành Tổ hợp Điểm trúng tuyển
1 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 22
2 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01 22,5
3 Kế toán A00, A01, D01 22,85
4 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 22
5 Quan hệ lao động A00, A01, D01 14,5
6 Bảo hộ lao động A00, A01, D01 14,5
7 Xã hội học A01, C00, D01 14,5
8 Công tác xã hội A01, C00, D01 15
9 Luật A01, C00, D01 23,25

Năm 2020, Đại học Công đoàn tuyển 1.800 sinh viên cho 9 chuyên ngành, nhiều nhất là Quản trị kinh doanh 340. Về điểm trúng tuyển 2019, ngành Kế toán có đầu vào cao nhất – 19,55, tiếp theo là Luật (19,25) và Quản trị kinh doanh (19,1). Hai ngành có điểm chuẩn thấp nhất (14) là Công tác xã hội và Xã hội học.