Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2012

Đề thi Tuyển sinh Đại học Khối A và A1 năm 2012 Môn Hóa Học – Hình thức Trắc nghiệm Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian làm bài. Đáp án Đề thi Tuyển sinh Đại học Khối A và A1 năm 2012 Môn Hóa Học

Xem tiếp »

Đề thi Đại học môn văn khối C năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) Trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Ngữ văn …

Xem tiếp »