Đề thi – Đáp án

Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2012

Đề thi Tuyển sinh Đại học Khối A và A1 năm 2012 Môn Hóa Học – Hình thức Trắc nghiệm Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian làm bài. Đáp án Đề thi Tuyển sinh Đại học Khối A và A1 năm 2012 Môn Hóa Học

Xem tiếp »

Đáp án đề thi Đại học môn Vật lý năm 2012

Môn Vật Lý Thời gian làm bài: 90 phút, hình thức Trắc Nghiệm không kể thời gian làm bài. Đáp án Đề thi Tuyển sinh Đại học Khối A và A1 năm 2012 Môn Vật Lý 

Xem tiếp »

Đáp án đề thi môn toán khối A năm 2012

Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2012 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2012 Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2012 Đáp án đề thi đại học môn Toán

Xem tiếp »

Đáp án đề thi Đại học môn Lý khối A, A1 năm 2013

Đáp án chính thức đề thi Đại Học môn Lý khối A, A1 năm 2013 Mã đề 426 1B – 2A – 3B – 4B – 5D – 6A – 7A – 8C – 9B – 10D – 11C – 12C – 13B – 14D – 15B – 16D – 17C – 18A – 19B – 20C – 21D – …

Xem tiếp »

Đáp án đề thi Đại học môn Toán khối A và A1 năm 2013

Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.            

Xem tiếp »

Đáp án đề thi Đại học môn Địa lý năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2012        

Xem tiếp »

Đề thi Đại học môn văn khối C năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) Trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Ngữ văn …

Xem tiếp »

Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2012

 

Xem tiếp »

Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn sinh học khối B năm 2012  

Xem tiếp »