Tag Archives: hệ cử nhân

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội-Tuyển sinh đại học 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 HỆ CỬ NHÂN Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH, thường gọi là Trường Đại học Việt Pháp) là trường đại học công lập quốc tế theo mô hình tiên tiến được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009 …

Xem tiếp »