Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội-Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngành học. Ký hiệu

Trường

ngành

Môn thi/ xét tuyển Tổng chỉ tiêu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỎ-ĐỊA CHẤT

MDA     4.500
 Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà  Nội. ĐT: (04)38386214, (04)38389633

Website: www.humg.edu.vn

 Các ngành đào tạo đại học:       3.850
 Kỹ thuật dầu khí D520604  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

260
 Kỹ thuật địa vật lý D520502  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

60
 Công nghệ kỹ thuật hoá học D510401  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

110
 Kỹ thuật địa chất D520501  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

410
 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ D520503  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

330
 Quản lý đất đai D850103  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50
 Kỹ thuật mỏ D520601  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

220
 Kỹ thuật tuyển khoáng D520607  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

160
 Công nghệ thông tin D480201  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

410
 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá D520216  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

110
 Kỹ thuật điện, điện tử D520201  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

210
 Kỹ thuật cơ khí D520103  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

100
 Kỹ thuật công trình xây dựng D580201  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

350
 Kỹ thuật môi trường D520320  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

280
 Quản trị kinh doanh D340101  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

160
 Kế toán D340301  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

240
Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh Bà  Rịa- Vũng Tàu:
 Kỹ thuật dầu khí D520604  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40
 Công nghệ kỹ thuật hoá học D510401  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40
 Kỹ thuật mỏ D520601   Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40
 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá D520216   Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40
 Kỹ thuật điện, điện tử D520201   Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40
 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ D520503   Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40
 Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh  Quảng Ninh:        
 Kỹ thuật mỏ D520601   Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

50
 Quản trị kinh doanh D340101  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50
 Kế toán D340301  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50
 Các ngành đào tạo cao đẳng:       650
 Công nghệ kỹ thuật địa chất C515901  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65
 Công nghệ kỹ thuật trắc địa C515902  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65
 Công nghệ kỹ thuật mỏ C511001  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65
 Kế toán C340301  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

65
 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự  động hoá C510303  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65
 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65
 Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65
 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng C510102  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65
 Công nghệ thông tin C480201  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65
 Công nghệ kỹ thuật môi trường C510406  Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

65

– Năm 2015, Trường Đại học Mỏ – Địa Chất sẽ thực hiện việc xét tuyển dựa trên kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia tại các cụm thi trên cả nước do các trường đại học chủ trì.

– Trường tổ chức đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học. Thông tin chi tiết tham khảo trên website của trường.