Trường Đại học Lao động Xã hội-Tuyển sinh đại học 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

Trường

Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

LAO ĐỘNG XÃ HỘI

      4.300
Cơ sở Hà Nội: 43 Trần Duy Hưng – Trung Hoà, Cầu Giấy.

ĐT: 04. 35566.175 – 04.35568.795.

DLX  

2.600

Các ngành đào tạo Đại học       2.400
– Quản trị nhân lực D340404 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Văn

650
– Kế toán D340301 700
– Bảo hiểm D340202 350
– Công tác xã hội D760101 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Văn

Địa, Sử, Văn

400
– Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Văn

300
Đào tạo đại học văn bằng 2       200
– Quản trị nhân lực D340404 Tiếng Anh, Nguyên lý CB chủ nghĩa Mác – Lê nin phần 2 50
– Kế toán D340301 50
– Bảo hiểm D340202 50
– Công tác xã hội D760101 50
Cơ sở Sơn Tây: Đường Hữu Nghị – P. Xuân Khanh – TX. Sơn Tây, Hà Nội. ĐT: 04.33838.443 DLT
Các ngành đào tạo Đại học       400
– Kế toán D340301 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Văn

100
– Quản trị nhân lực D340404 100
– Bảo hiểm D340202 100
– Quản trị kinh doanh D340101 100
CS II – Tp.HCM: Số 1018 – Đường Tô Ký, Q.12, TP.HCM.

ĐT: 08.38837.814 – 08.38837.801.

DLS
Các ngành đào tạo Đại học       1.300
– Quản trị nhân lực D340404 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Văn

400
– Kế toán D340301 350
– Bảo hiểm D340202 140
– Công tác xã hội D760101 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Văn

Địa, Sử, Văn

140
– Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Văn

270

– Tuyển sinh trong cả nước

– Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT Quốc gia 2015

– Điểm xét tuyển: Theo từng ngành, từng tổ hợp môn xét tuyển.

– Các thông tin khác:

+Hồ sơ đăng kí xét tuyển các hệ đào tạo tại Cơ sở Hà Nội gửi về Phòng Đào tạo – Trường Đại học Lao động – Xã hội (số 43 – Trần Duy Hưng – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội). ĐT: 04.35566175 –  04.35568.795

+ Hồ sơ đăng kí xét tuyển các hệ đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây gửi về Phòng Đào tạo – Trường Đại học Lao động – Xã hội (số 43 – Trần Duy Hưng – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội) hoặc Phòng Đào tạo – Cơ sở Sơn Tây (Đường Hữu Nghị, P. Xuân Khanh, TX Sơn Tây, Hà Nội). ĐT: 04.33838.443

+ Hồ sơ đăng kí xét tuyển các hệ đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh gửi về Phòng Đào tạo Trường Đại học Lao động – Xã hội -Cơ sở II (1018 – Đường Tô Ký, quận 12, TP. Hồ Chí Minh). ĐT: 08.38837.814 – 08.38837.801.

– Số chỗ trong KTX năm 2015: Tại HN: 400, tại Sơn Tây: 400, tại Tp.HCM: 500