Trường Đại học Hà Nội-Tuyển sinh đại học 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

ngành học

Mã Ngành Môn thi Chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI – NHF  
Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: (04)38544338

Website: www.hanu.edu.vn, Email: tuyensinh@hanu.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học chính quy 2.100
Công nghệ thông tin D480201 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh.

Không có môn thi chính

 

200

Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Anh

 

100

Tài chính – Ngân hàng D340201 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Anh

 

100

Kế toán D340301 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Anh

 

100

Quốc tế học D220212 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Anh

 

125

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Anh

 

75

Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Anh

 

250

Ngôn ngữ Nga D220202 Toán, Ngữ Văn, tiếng Nga hoặc tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Nga hoặc tiếng Anh

 

100

Ngôn ngữ Pháp D220203 Toán, Ngữ Văn, tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Pháp hoặc tiếng Anh

 

100

Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 Toán, Ngữ Văn, tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Trung hoặc tiếng Anh

 

200

Ngôn ngữ Đức D220205 Toán, Ngữ Văn, tiếng Đức hoặc tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Đức hoặc tiếng Anh

 

100

Ngôn ngữ Tây Ban Nha D220206 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

Môn thi chính: Tiếng Anh

 

50

Ngôn ngữ Bồ Đào Nha D220207 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Anh

 

50

Ngôn ngữ Italia D220208 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

Môn thi chính: Tiếng Anh

 

100

Ngôn ngữ Nhật D220209 Toán, Ngữ Văn, tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

 

150

Ngôn ngữ Hàn Quốc D220210 Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh.

Môn thi chính: Tiếng Anh

 

100

Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam D220101 Xét tuyển theo Quy chế đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam  

200

– Tuyển sinh trong cả nước.

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

– Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ của kỳ thi THPTQG đạt 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số) được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

– Xét tuyển theo ngành đào tạo mà thí sinh đã đăng ký trước.

– Tổng điểm để xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có) và điểm của môn thi chính đã nhân hệ số 2, xếp từ cao xuống thấp.

– Thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông báo số 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/10/2014, sau khi trúng tuyển sẽ được Nhà trường xem xét cho học theo tiến độ nhanh.

– Xét tuyển nhiều đợt cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành.

– Thí sinh có quyền đăng ký xét tuyển vào bất kỳ ngành học nào nếu còn chỉ tiêu theo nguyện vọng cá nhân.

– Những ngành chưa đủ chỉ tiêu sẽ xét tuyển đợt tiếp theo cũng trên nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

– Đối với thí sinh nước ngoài xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào các chương trình liên kết, liên thông quốc tế đào tạo cử nhân do các trường đại học nước ngoài cấp bằng.

– Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh năm 2015: khoảng 800.