Trường Đại học Giao thông vận tải-Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,Ngành học Ký hiệu trường Mã Ngành Môn thi Chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4) (5)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI GHAGSA 5.000
Cơ sở phía Bắc: Số 3 Cầu Giấy – Láng Thượng, Đống Đa– Hà NộiĐiện Thoại : (84.4) 37663311; Fax : (84.4) 37669613
Email :  dhgt@utc.edu.vn ; Website: www.utc.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 3.500
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông GHA D580205 Toán, Lý, Hóa 945
Toán, Lý, Tiếng Anh 405
Công nghệ thông tin GHA D480201 Toán, Lý, Hóa 140
Toán, Lý, Tiếng Anh 60
Kỹ thuật cơ khí GHA D520103 Toán, Lý, Hóa 400
Toán, Lý, Tiếng Anh 170
Kỹ thuật điện tử, truyền thông GHA D520207 Toán, Lý, Hóa 100
Toán, Lý, Tiếng Anh 25
Kỹ thuật điện, điện tử GHA D520201 Toán, Lý, Hóa 100
Toán, Lý, Tiếng Anh 25
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa GHA D520216 Toán, Lý, Hóa 95
Toán, Lý, Tiếng Anh 25
Quản trị kinh doanh GHA D340101 Toán, Lý, Hóa 85
Toán, Lý, Tiếng Anh 25
Kinh tế GHA D310101 Toán, Lý, Hóa 45
Toán, Lý, Tiếng Anh 15
Kinh tế xây dựng GHA D580301 Toán, Lý, Hóa 95
Toán, Lý, Tiếng Anh 25
Kế toán GHA D340301 Toán, Lý, Hóa 95
Toán, Lý, Tiếng Anh 25
Khai thác vận tải GHA D840101 Toán, Lý, Hóa 95
Toán, Lý, Tiếng Anh 25
Kinh tế vận tải GHA D840104 Toán, Lý, Hóa 95
Toán, Lý, Tiếng Anh 25
Kỹ thuật môi trường GHA D520320 Toán, Lý, Tiếng Anh 50
Công nghệ kỹ thuật giao thông GHA D510104 Toán, Lý, Tiếng Anh 50
Kỹ thuật xây dựng GHA D580208 Toán, Lý, Hóa 180
Toán, Lý, Tiếng Anh 80

Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức TS: Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2015 để xét tuyển vào từng ngành học của Trường.

– Các thông tin khác:

+ Hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ

+ Các ngành: Ky thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử truyền thông: đào tạo 9 học kỳ (4,5 năm). Các ngành còn lại đào tạo 8 học kỳ (4 năm).

+ Số chỗ cho SV trong KTX: 310

+ Học phí: Theo quy định của chính phủ.

+ Nhà trường tiếp tục mở các lớp chất lượng cao, chương trình hợp tác quốc tế, chương trình tiên tiến…