Trường Đại học Công nghiệp Việt Hưng-Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường Mã ngành Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2) (3) (4) (5)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHIỆP VIỆT-HUNG

VHD     2.400
Số 16 phố Hữu Nghị – Xuân Khanh – Sơn Tây – Hà Nội

ĐT: (04) 33838063; Website: www.viu.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học 2.200
Khối ngành công nghệ 1.200
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  

D510301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Văn

Công nghệ thông tin  

D480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Văn

Toán, Văn, Anh

Công nghệ kỹ thuật cơ khí  

D510201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Văn

Công nghệ kỹ thuật ô tô D510205 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Văn

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ kỹ thuật xây dựng  

D510103

Khối ngành kinh tế 1.000
Tài chính – Ngân hàng D340201 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Văn

Toán, Văn, Anh

Quản trị kinh doanh D340101
Kinh tế D310101
Các ngành đào tạo cao đẳng       200
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Văn

Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201
Công nghệ kỹ thuật ô tô C510205 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Văn

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ kỹ thuật xây dựng  

C510103

Công nghệ thông tin C480201 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Văn

Toán, Văn, Anh

Tài chính – Ngân hàng C340201
Quản trị kinh doanh C340101
Kế toán C340301

vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;

Phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1:

xét tuyển dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT; vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước; xét tuyển 50% chỉ tiêu cho khối ngành công nghệ, 60% chỉ tiêu cho khối ngành kinh tế.

Phương thức 2:

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; xét tuyển 50% chỉ tiêu cho khối ngành công nghệ, 40% chỉ tiêu cho khối ngành kinh tế.

Trình độ cao đẳng: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

– Trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Số chỗ trong KTX (miễn phí cho sinh viên) với khóa tuyển sinh 2015: 2.000