Trường Đại học Công đoàn-Tuyển sinh đại học 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường.Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4) (5)
TRƯỜNG ĐẠI HỌCCÔNG ĐOÀN LDA 2.100
Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà NộiĐT: 043. 8574419; 043. 8512713; Fax: 043. 8517084; Website: www.dhcd.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học: 2.000
Bảo hộ lao động D850201 – Toán, L‎ý, Hóa- Toán, L‎ý, Anh văn- Toán, Anh văn, Ngữ văn
Quản trị kinh doanh D340101 – Toán, L‎ý, Hóa- Toán, L‎ý, Anh văn- Toán, Anh văn, Ngữ văn
Quản trị nhân lực D340404 – Toán, L‎ý, Hóa- Toán, L‎ý, Anh văn- Toán, Anh văn, Ngữ văn
Kế toán D340301 – Toán, L‎ý, Hóa- Toán, L‎ý, Anh văn- Toán, Anh văn, Ngữ văn
Tài chính – Ngân hàng D340201 – Toán, L‎ý, Hóa- Toán, L‎ý, Anh văn- Toán, Anh văn, Ngữ văn
Xã hội học D310301 – Toán, L‎ý, Anh văn- Toán, Anh văn, Ngữ văn- Địa, Sử, Ngữ văn
Công tác xã hội D760101 – Toán, L‎ý, Anh văn- Toán, Anh văn, Ngữ văn- Địa, Sử, Ngữ văn
Luật D380101 – Toán, L‎ý, Anh văn- Toán, Anh văn, Ngữ văn- Địa, Sử, Ngữ văn
Quan hệ lao động D340408 – Toán, L‎ý, Hóa- Toán, L‎ý, Anh văn- Toán, Anh văn, Ngữ văn
Các ngành đào tạo cao đẳng:   100
Quản trị kinh doanh C340101 – Toán, L‎ý, Hóa- Toán, L‎ý, Anh văn- Toán, Anh văn, Ngữ văn
Kế toán C340301 – Toán, L‎ý, Hóa- Toán, L‎ý, Anh văn- Toán, Anh văn, Ngữ văn
Tài chính – Ngân hàng C340201 – Toán, L‎ý, Hóa- Toán, L‎ý, Anh văn- Toán, Anh văn, Ngữ văn

– Tuyển sinh trong cả nước.

– Phương thức TS: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia

– Có 600 chỗ trong KTX dành cho SV diện chính sách xã hội và cán bộ đi học.

* Dành 90 chỉ tiêu đào tạo cán bộ công đoàn (gồm các ngành: Bảo hộ lao động, Quản trị kinh doanh, Xã hội học, Quan hệ lao động).