Học viện Tài chính-Tuyển sinh đại học 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngành/chuyên ngành đào tạo Ký hiệuTrường Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HTC     4.240
Địa chỉ Ban Quản lí Đào tạo: Số 1 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. ĐT:(04)38.362.161 – Website: www.hvtc.edu.vn hoặc www.aof.edu.vn
Đào tạo đại học chính quy 4.000
– Tài chính – Ngân hàng (gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công; Thuế; Tài chính Bảo hiểm; Hải quan; Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản; Đầu tư tài chính; Phân tích chính sách tài chính). D340201 Toán, Lý, HóaToán, Lý, AnhToán, Văn, Anh 2000
Kế toán (gồm 3 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kiểm toán; Kế toán công). D340301 Toán, Lý, HóaToán, Lý, Anh 1300
Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Marketing). D340101 Toán, Lý, HóaToán, Lý, AnhToán, Văn, Anh 240
Hệ thống thông tin quản lý(chuyên ngành: Tin học Tài chính – Kế toán). D340405 Toán, Lý, HóaToán, Lý, AnhToán (hs2), Văn, Anh 120
Kinh tế (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Kinh tế luật). D310101 Toán, Lý, HóaToán, Lý, AnhToán, Văn, Anh 180
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính – Kế toán) D220201 Toán, Văn, Anh (hs2) 160
Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy 240
– Tài chính – Ngân hàng D340201 Toán, Lý, HóaToán, Lý, AnhToán, Văn, Anh 120
– Kế toán D340301 Toán, Lý, HóaToán, Lý, Anh 120

 

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;

– Phương thức TS: Học viện xét tuyển dựa vào kết qủa kỳ thi THPT Quốc gia theo quy định.

– Học viện xét tuyển theo từng ngành. Điểm trúng tuyển vào từng ngành cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT ít nhất 2 (hai) điểm.

– Tiêu chí xét tuyển chính: Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (bao gồm cả môn thi chính nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên, xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét tuyển đến một mức đô nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau:

– Tiêu chí xét tuyển phụ 1:  

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Hệ thống thông tin có môn thi chính nhân hệ số 2 cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Đối với những ngành có xét tuyển tổ hợp Toán-Lý-Hóa, Toán-Lý-Anh thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

– Tiêu chí xét tuyển phụ 2: Xét tiêu chí 2 khi sử dụng tiêu chí 1 mà vẫn còn nhiều thí sinh bằng điểm nhau, cùng tiêu chí 1. Tiêu chí 2 là thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Nếu sau khi xét điến tiêu chí thứ 2 mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

– Học viện tuyển thẳng các đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và tuyển thẳng đối với thí sinh có 3 môn thi THPT Quốc gia, trong đó có môn Toán và 2 môn bất kỳ, đạt 27 điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên.

– Trong xét tuyển đợt 1, Học viện xét ngành nguyện vọng 1 (NV1) trước. tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành nếu còn chỉ tiêu, học viện xét tiếp ngành NV2 cho những thí sinh có đăng ký ngành NV2. Học viện xét tương tự như vậy đối với ngành NV3, ngành NV4. Kết thúc xét tuyển đợt 1, tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Học viện sẽ xét NV bổ sung (đợt 2, 3.. ) theo quy định của Bộ.

– Số chỗ trong KTX:  400;

– Đối với hệ liên thông Đại học: Học viện tổ chức xét tuyển theo phương thức xét tuyển điểm từ cao xuống thấp, đảm bảo chất lượng đầu vào tương tự như hệ chính quy. Không tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng nghề.