Học viện Báo chí Tuyên truyền-Tuyển sinh đại học 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

TT Tên trường
Ngành học
Ký hiệu trường Mã ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀTUYÊN TRUYỀN HBT     1.550
Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 04. 37546963 chọn 307, 306 – Fax: 04. 37548949;
Website: www.ajc.edu.vn
1 Báo chí D320101 – Văn, Năng khiếu báo chí, Toán- Văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử- Văn, Năng khiếu báo chí,  tiếng Anh 430
2 Triết học D220301 – Văn, Toán, Lịch sử- Văn, Toán, Địa lý- Văn, Toán, tiếng Anh 100
3 Kinh tế D310101 100
4 Lịch sử   D220310 50
5 Xây dựng Đảng vàChính quyền nhà nước D310202 50
6 Chính trị học D310201 440
7 Xuất bản D320401 50
8 Xã hội học D310301 50
9 Công tác xã hội D760101 50
10 Quan hệ quốc tế D310206 – ANH, Văn, Toán- ANH, Văn, Lịch sử- ANH, Văn, Địa lý 100
11 Quan hệ công chúng D360708 50
12 Quảng cáo D320110 40
13 Ngôn ngữ Anh D220201 40
  1. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
  2. Phương thức tuyển sinh: Học viện xét tuyển theo 3 nhóm ngành căn cứ kết quả thi THPT quốc gia. Riêng nhóm 1 ngành Báo chí tổ chức kiểm tra bổ sung môn Năng khiếu báo chí.

2.1. Xét tuyển hồ sơ:

Thí sinh tham dự xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần thỏa mãn các điều kiện sau:
– Có kết quả xếp loại học lực 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 từ 6,0 trở lên (theo thang điểm 10);

– Hạnh kiểm cả 3 học kỳ nêu trên xếp loại Khá trở lên;

– Điểm trung bình các môn thi trung học phổ thông quốc gia đạt 6,0 trở lên.

2.2. Kiểm tra môn Năng khiếu tại trường (đối với thí sinh đăng ký thi ngành Báo chí): gồm 2 phần:

– Phần thứ nhất: Bài kiểm tra trắc nghiệm (3 điểm) gồm 30 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút: kiểm tra hiểu biết chung về các vấn đề của đời sống xã hội.

– Phần thứ hai: Bài thi tự luận (7 điểm) gồm 2 câu hỏi, thời gian làm bài 120 phút:

+ Câu 1 (3 điểm): đánh giá năng lực xử lý, biểu đạt thông tin và sử dụng ngôn ngữ trong xây dựng, hoàn thiện văn bản. Dạng thức đề thi có thể là: cung cấp một văn bản báo chí có lỗi sai (về quan điểm chính trị, cấu trúc văn bản, về tính logic, về văn phong, về cách sử dụng ngôn từ…) yêu cầu thí sinh sửa chữa và hoàn thiện văn bản theo cách của mình.

+ Câu 2 (4 điểm): đánh giá năng lực phát hiện vấn đề và thể hiện quan điểm cá nhân. Dạng thức đề thi có thể là: cung cấp thông tin về một vấn đề, một sự kiện, yêu cầu thí sinh viết một bài luận tối đa là 500 từ.

– Tổng thời gian làm bài thi Năng khiếu báo chí: 150 phút. Bài kiểm tra Năng khiếu do Học viện ra đề và tổ chức chấm thi.

2.3. Xác định điểm trúng tuyển: theo ngành, chuyên ngành dựa trên tổng điểm các môn thi quy định cho từng nhóm ngành xếp từ cao xuống thấp. Các môn thi thuộc nhóm ngành 1, nhóm ngành 2 tính hệ số 1, môn Tiếng Anh thuộc nhóm ngành 3 tính hệ số 2.

2.4. Các chuyên ngành đào tạo:

– Ngành Triết học gồm 2 chuyên ngành: Triết học Mác – Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học;

– Ngành Kinh tế gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Quản lý kinh tế;

– Ngành Chính trị học gồm 8 chuyên ngành: Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa; Chính trị phát triển; Quản lý xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục lý luận chính trị; Văn hóa phát triển; Chính sách công; Khoa học quản lý nhà nước;

– Ngành Báo chí gồm 7 chuyên ngành: Báo in; Ảnh báo chí; Báo phát thanh; Báo truyền hình; Quay phim truyền hình; Báo mạng điện tử; Báo chí đa phương tiện;

– Ngành Quan hệ quốc tế gồm 2 chuyên ngành: Thông tin đối ngoại; Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh cần đăng ký mã chuyên ngành dự thi (thông tin về mã chuyên ngành được đăng tải trên website Học viện www.ajc.edu.vn).

2.5. Lịch thi tuyển:

Nhóm ngành 1: Học viện nhận hồ sơ xét tuyển ngay sau khi có kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia và sẽ kết thúc nhận hồ sơ trước 10 ngày so với thời hạn xét tuyển đợt 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 10/8/2015). Tổ chức thi môn Năng khiếu báo chí dự kiến vào 12/8/2015, công bố danh sách thí sinh trúng tuyển dự kiến vào ngày 15/8/2015. Trả hồ sơ đăng ký xét tuyển cho thí sinh không trúng tuyển ngành Báo chí dự kiến từ 16 – 20/8/2015 (dự kiến 5 ngày cuối theo lịch xét tuyển đợt 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Lịch nhận hồ sơ, lịch thi môn Năng khiếu báo chí và công bố kết quả trúng tuyển có thể được điều chỉnh tùy thuộc thời gian công bố kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia và sẽ được thông báo trên website Học viện www.ajc.edu.vn, nhưng vẫn dành 5 ngày cuối của đợt xét tuyển cho thí sinh không trúng tuyển vào ngành Báo chí rút hồ sơ để đăng ký vào trường khác.

Nhóm ngành 2, nhóm ngành 3: quy trình xét tuyển, hồ sơ và thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi công bố kết quả xét tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu Học viện sẽ thông báo lịch xét tuyển đợt 2 trên website Học viện và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Sinh viên học các chuyên ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục lý luận chính trị) được miễn học phí. Thí sinh dự thi các chuyên ngành này không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

  1. Đào tạo để cấp bằng đại học thứ 2: 650 chỉ tiêu. Sẽ có thông báo cụ thể vào tháng 3/2015 trên website www.ajc.edu.vn