Monthly Archives: Tháng Bảy 2013

Đáp án đề thi Đại học môn Lý khối A, A1 năm 2013

Đáp án chính thức đề thi Đại Học môn Lý khối A, A1 năm 2013 Mã đề 426 1B – 2A – 3B – 4B – 5D – 6A – 7A – 8C – 9B – 10D – 11C – 12C – 13B – 14D – 15B – 16D – 17C – 18A – 19B – 20C – 21D – …

Xem tiếp »

Đáp án đề thi Đại học môn Toán khối A và A1 năm 2013

Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.            

Xem tiếp »