Monthly Archives: Tháng Bảy 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Địa lý năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2012        

Xem tiếp »

Đề thi Đại học môn văn khối C năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: NGỮ VĂN; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) Trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Ngữ văn …

Xem tiếp »

Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2012

 

Xem tiếp »

Đáp án đề thi môn Sinh khối B năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn sinh học khối B năm 2012  

Xem tiếp »